W zakresie urządzeń dźwigowych oraz dźwignicowych nasza firma oferuje:

 • kompleksowe utrzymanie ruchu;
 • przeglądy konserwacyjne;
 • remonty okresowe;
 • montaże i demontaże;
 • przygotowanie urzadzeń oraz niezbędnej dokumentacji do odbioru przez UDT;
 • części zamienne.

 

Specjalizujemy się przede wszystkim w serwisie oraz montażu takich urządzeń jak:

 • wciągarki i wciągniki;
 • suwnice;
 • żurawie;
 • układnice;
 • wyciągi towarowe;
 • podesty ruchome;
 • urządzenia dla osób niepełnosprawnych;
 • schody i chodniki ruchome;
 • przenośniki okrężne kabinowe i platformowe;
 • dźwigi, w szczególności do transportu osób lub ładunków, dźwigi budowlane oraz dźwigi towarowe małe;
 • dźwignice linotorowe;
 • urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych;
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.

 

Ponadto oferujemy usługi związane z montażem oraz serwisem urządzeń transportu bliskiego stosowanych w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych:

 • przenośniki rolkowe;
 • przenośniki taśmowe;
 • przenośniki łańcuchowe;
 • przenośniki zgrzebłowe, itp.